Onderwijs voor nieuwkomers

Sinds 1 december 2020 biedt ons IKC ruimte aan 4 groepen kinderen van nieuwkomers die noodopvang krijgen aangeboden in het FEC.
Binnen ons IKC zijn we blij dat we de collega's die het onderwijs verzorgen aan deze kinderen passende huisvesting hebben kunnen bieden. Ons IKC huisvest momenteel 4 groepen kinderen en de collega's van de Kinderkoepel in Leeuwarden huisvesten de 2 groepen met oudere kinderen.

Het is de bedoeling dat het onderwijs aan de kinderen uit de noodopvang maximaal een jaar duurt.

Mathilde Penning en Tjalling Delgrosso geven leiding aan de collega's die het onderwijs aan deze kinderen verzorgen.