Schoolkalender

Aan deze pagina wordt gewerkt. De meest recente informatie is te bekijken via de schoolgids en via de nieuwsbrieven die alleen de ouders / verzorgers met kinderen op het IKC krijgen toegestuurd per mail en via het ouderportaal.