Contact

I
KC de Weide
Raaigras 28
8935 GH Leeuwarden
Tel. 058-2881677
Email: info.deweide@proloog.nl

Speelleergroep / Kinderdagverblijf
Tel. 058-7600061

Buitenschoolse opvang
Tel. 058-7600058