Dagindeling

De Speelleergroep streeft naar een veilige en gezellige omgeving voor de peuters. Hier komen de kinderen minimaal twee dagdelen per week naar toe. We bieden ze veel ruimte om vrij te spelen.

Daarnaast organiseren de leidsters af en toe groepsactiviteiten. De kinderen mogen hier aan meedoen, maar moeten natuurlijk niks. Zo geven en gunnen we ze veel vrijheid. De indeling per dag is dan ook vrij flexibel en ziet er als volgt uit:

08:15 tot 08.45 uur – Inloop
08:45 tot 09:00 uur – Vrij spelen, puzzelen, kleuren
09:00 tot 09:15 uur – VVE activiteit aanbieden
09.15 uur opruimen en handen wassen
09:30 uur tot 10.00 uur - liedjes zingen en fruit eten
10:00 uur tot 10:15 uur -  Verschonen
10:15 tot 10:30 uur – Vrij spelen op de gang
10:30 tot 11:00 uur – Activiteit
11:00 tot 11:45 uur – Buiten spelen
11:45 uur Buiten opruimen en afsluiten in de kring
11:30 uur/ 12.00 uur - Verjaardag vieren