Visie

IKC de Weide heeft de zorg voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. We willen voor alle ouders, verzorgers een betrokken partner zijn in de ontwikkeling van kinderen.   


We stimuleren de brede ontwikkeling en talenten van kinderen. We willen graag dat;

- kinderen zich gezien en gehoord voelen;
- kinderen een positief zelfbeeld hebben
- kinderen eigenaar zijn van hun leerproces
- kinderen zich veilig voelen


Onze leerkrachten bieden;

- een veilige en gestructureerde leeromgeving
- onderwijs op maat waarbij rekening wordt gehouden met elk kind
- een luisterend oor aan elk kind
- een gestructureerd leeraanbod

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal! We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatieven. IKC de Weide is open en transparant. We werken doelmatig, efficiënt en we doen wat zeggen! We gaan positief en respectvol met elkaar om.

Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk! We geven dit vorm door middel van “partnerschap.” We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog.  Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.  

Onze kwaliteit meten wij door enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en zelfevaluaties. Waar nodig worden interventies direct ingezet in de praktijk van alle dag en gecheckt op het resultaat. Kwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel! Om de kwaliteit van ons aanbod op een hoog niveau te houden volgen alle medewerkers relevante scholing. Leerkrachten kijken regelmatig bij elkaar in de klas om van elkaar te leren.