Visie

IKC de Weide heeft de zorg voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De Weide voedt kinderen op een positieve wijze mee op.   

 

We stimuleren de brede ontwikkeling en talenten van kinderen. Kernwoorden hierbij zijn: Je gelukkig voelen; een positief zelfbeeld ontwikkelen; opbrengstgericht m.b.t de basisvakken, eigenaarschap en het beste uit jezelf en de ander halen. Dit doen we in een veilige en gestructureerde omgeving waar kinderen en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Het kind staat bij ons centraal! We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatieven. IKC de Weide is open en transparant. We werken doelmatig, efficiënt en doen wat we zeggen! We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk, we geven dit vorm door middel van “partnerschap.” Onze leidraad is hierbij het concept ouderbetrokkenheid 3.0. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog.  Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.  

Onze kwaliteit meten wij door enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en zelfevaluaties. Waar nodig worden interventies direct ingezet in de praktijk van alle dag en gecheckt op het resultaat. Kwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel. 

 

 

Contact

Wilt u meer weten over ons mooie kindcentrum? U bent van harte welkom! We maken graag tijd voor u vrij om u geheel vrijblijvend rond te leiden door ons gebouw.