Koninklijke Kentalis


Binnen ons IKC heeft ook Kentalis een locatie waar de medewerkers van Kentalis kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begeleiden.

Meer informatie over Kentalis is te vinden op www.kentalis.nl