De IKC-gedachte

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaal pakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Kernpunten vanuit het IKC….

- Multidisciplinair samen werken aan een passend ontwikkelingsconcept voor
  kinderen 
- Vragen en wensen van kind en ouder staan centraal 
- Kwalitatief goed onderwijs – opvang - zorg, passend voor ieder afzonderlijk
  kind 
- Ieder kind krijgt thuisnabij: onderwijs – opvang – zorg – vrije tijd 
- Aansluitend dag arrangement: Verlengde schooldag / naschoolse activiteiten 
- Samenwerking (intensieve) rondom kinderen en hun ouders
- Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurt / wijk 
- Mogelijke achterstanden van kinderen voorkomen en proberen weg te nemen 
- Actieve deelname van (alle) kinderen aan de samenleving bevorderen 
- Kinderen een goede dagindeling bieden: aansluiting onderwijs – opvang vrije
  tijd