Het kinderdagverblijf?

We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Vanuit dat uitgangspunt werken de medewerkers van ons IKC. Kinderen krijgen bij ons de ruimte zich individueel en in groepsverband te ontwikkelen.

Het kinderdagverblijf ziet kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes.

Samenstelling
We werken binnen ons kinderdagverblijf met verticale groepen. Dit houdt in dat de kinderen qua leeftijd verschillen van 6 weken tot 4 jaar.

Een verticale groep heeft de volgende 4 voordelen:
1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar;
2. Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen wisseling plaats;
3. Jongere kinderen leren van oudere kinderen;
4. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

Hechting
Alle kinderen hebben een eigen, vaste leidster. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf. Ze hechten zich namelijk elke dag meer aan hun leidster. Op die manier worden de kinderen zelfstandig en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Is de eerste verzorgster ziek of afwezig dan neemt de tweede leidster het over.

Groepsleiding
Elke groep heeft één of twee leidsters, dit is afhankelijk van de hoeveel kinderen die erin zitten. De leidsters hebben allemaal een op het werk afgestemde opleiding afgerond. Samen met de stagiaires vormen zij het team. Het kinderdagverblijf staat onder leiding van de het adjunct-hoofd, mevrouw Jolanda Faber.

Kijk voor meer informatie en aanmeldprocedure:

Stichting Kinderopvang Friesland of neem contact op met adjunct-hoofd Jolanda Faber.