Verkeersveilige school

Binnen IKC De Weide besteden we veel
aandacht aan verkeerseducatie. Samen met de ouders zorgen we voor een veilige situatie rondom de school, zodat onze kinderen veilig van en naar school kunnen. Dit is in 2007 bezegeld met het label 'Verkeersveilige school'. Daar zijn we als school natuurlijk erg trots op. Om de situatie rondom
school zo veilig mogelijk te houden, hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Deze vindt u in de flyer over parkeerbeleid die u kunt downloaden als pdf:

Parkeerbeleid o.b.s. De Weide