Schooltijden, vakanties en studiedagen

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gaan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur naar school. Het eten gebeurt gezamenlijk in de eigen groep.