Leerlingenraad

Op IKC De Weide willen we kinderen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en creatieve wereldburgers. Daarom hebben wij op school een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen om en rond de school. We proberen leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving. Daarnaast krijgen de leerlingen inspraak en leren ze een gefundeerde mening te verwoorden. Een leerlingenraad is de ideale werkvorm om vaardigheden te oefenen als discussiëren en debatteren op een assertieve en respectvolle manier.  

Samenstelling leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep zitten er twee vertegenwoordigers in de leerlingenraad. De vertegenwoordigers worden democratisch gekozen in de afzonderlijke groepen. 

Hoe werkt de leerlingenraad?

Onder leiding van de directeur komt de leerlingenraad iedere maand bij elkaar. Er wordt gepraat over onderwerpen die de leden hebben verzameld, bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, nieuwe spelletjes in de klas of het gebruik van de toiletten. De leerlingen die in de raad zitten, moeten regelmatig hun eigen groep betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de leerlingenraad. Nieuwe ideeën uit de groepen nemen de leden dan weer mee naar de volgende vergadering.