Dagindeling

Het kinderdagverblijf is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 07:15 – 18:15 uur.

Ochtend- en middagopvang
Komt uw kind alleen in de ochtend dan kunt u hem of haar tot 09:00 uur bij ons brengen en rond 12:45 uur weer ophalen. Wilt u alleen ‘s middags kinderopvang? Dan brengt u uw kind 12:45 uur en kunt u hem of haar weer vanaf 16:30 uur ophalen.

Door het dagelijkse vaste ritme van eten, drinken en slapen en de verzorging door een vaste leidster, voelt uw kind zich bij ons heel snel veilig en vertrouwd.

Tussendoor zijn de kinderen bezig met activiteiten die nauw aansluiten bij wat ze zelf willen. Vrij spelen is en blijft het uitgangspunt, maar we dagen de kinderen ook uit in hun spel. De activiteiten koppelen we aan de ontwikkelingsfase per kind.