Team IKC

Onder leiding van directeur Janet Veld (PROLOOG) en adjunct-hoofd Jolanda Faber (Stichting Kinderopvang Friesland) werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, Interne Begeleider en de administratief ondersteuner vol passie intensief samen om alle kinderen, die aan onze zorgen worden toevertrouwd, een ononderbroken ontwikkeling te bieden.

 

Wie werken er binnen het IKC?

Leiding

Janet Veld is de directeur van het IKC. Zij werkt intensief met het adjunct-hoofd van de SKF, Jolanda Faber om opvang en school zo optimaal mogelijk te laten samenwerken.

 

Jolanda Faber is als adjunct-hoofd verantwoordelijk voor de aansturing van een bevlogen team pedagogisch medewerkers.

 

Klaske Bouma is onze interne begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg binnen de school.

 

Leerkrachten

Juf Laura is de leerkracht van groep 1-2A. Op vrijdag worden de lessen in groep 1-2 A verzorgd door juf Ineke.
 

Juf Vanessa geeft les aan de kinderen uit groep 1-2B. Op donderdag worden de lessen in groep 1-2B door juf Ineke gegeven.

 

Juf Elske geeft de hele week les aan de kinderen uit groep 3. 

 

Juf Marike geeft de hele week les aan de kinderen uit groep 4.

 

Juf Klasina (ma. t/m wo.) en juf Charlotte (do. en vrij.) werken samen in groep 5.

 

Juf Annemarie (ma, di, do en vrij.) en juf Margreet (woe) werken samen in groep 6.

 

Juf Monique geeft de kinderen uit groep 7 les. Op woensdag worden de lessen overgenomen door juf Anke.

 

Juf Marjon geeft de kinderen uit groep 8 les. Op vrijdag worden de lessen overgenomen door juf Klaske.

 

Pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland

De pedagogisch medewerkers James en Heam verzorgen de voor- en naschoolse opvang.

 

De pedagogisch medewerkers Marleen, Karin, Pamela, Susan en Michelle zijn verantwoordelijk voor de kinderdagopvang en de speelleergroep.

 

Administratieve ondersteuning

Jet Hoekstra is als administratief ondersteuner degene die vele administratieve processen optimaliseert.