Onderwijsinspectie

Op donderdag 13 februari 2020 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan ons IKC. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de directeur, de intern begeleider en de leerkrachten. Ook hebben er lesbezoeken plaatsgevonden. 

De onderwijsinspecteur gaf aan onder de indruk te zijn van wat er de afgelopen vier jaar aan ontwikkeling binnen ons IKC heeft plaatsgevonden. Ook de manier waarop die ontwikkeling tot stand is gekomen met het bijbehorende resultaat werd door de inspecteur met nadruk genoemd. 

Klik hieronder voor het meest recente inspectierapport.