Voortgezet onderwijs en de plaatsingswijzer 


Voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs werken wij sinds het schooljaar met de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer gaat uit van een meerjarig perspectief. Dit betekent dat toelating niet gebeurt op basis van de eindtoets. Deze wordt gebruikt als 'second opinion'. Het leerlingvolgsysteem van onze school is dus leidend voor de verwijzing naar het vervolgonderwijs.
Kijk op de plaatsingswijzer voor meer informatie.

Via onderstaande link kunt u alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Leeuwarden bekijken.