Tevredenheid

Als IKC vinden we het belangrijk om regelmatig de tevredenheid van kinderen en ouders te meten. Klik hier om de ouderpeiling in te kunnen zien. (april 2021)

 We hebben ook de kinderen uit de groepen 6-7-8 anoniem gevraagd een vragenlijstje in te vullen met onderstaand resultaat. (november 2020)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school, uitgesplitst naar vraag.

VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Hoe vind je het op school? 8,0
Hebben jullie een leuke klas? 7,2
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,4
De lessen op school
VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,8 Toelichting 
Vind je de regels op school duidelijk? 8,5 Toelichting 
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8,9 Toelichting 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,6 Toelichting 
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,9 Toelichting 
Rapportcijfer
VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,5