Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

Wie zitten er in de MR van o.b.s. De Weide?
De leden van de MR zijn:


Martine Janssen

Voorzitter

Elske Fraterman

Leerkracht

Monique Riedstra

Leerkracht

Marjon de Vries

Leerkracht

Vanessa Westerhoff

Leerkracht

Alyt Kloos

Ouder

Jitske Beek

Ouder

Nienke v/d Heide

OuderVragen & contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Dit mag ook per mail: mr.weide@proloog.nl