Het team

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

Onder leiding van directeur Janet Veld (PROLOOG) en adjunct-hoofd Jolanda Faber (Stichting Kinderopvang Friesland) werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, Interne Begeleider en de administratief ondersteuner vol passie intensief samen om alle kinderen, die aan onze zorgen worden toevertrouwd, een ononderbroken ontwikkeling te bieden.

Onderwijzend en ondersteunend personeel

 

Janet Veld
Directeur
Aanwezig op ma,di,do,vrij
Klaske Bouma
Intern Begeleider
Aanwezig op di,wo,do
Jet Hoekstra
Administratief medewerker
Aanwezig op ma t/m vrijochtend
Laura Kramer
Groepsleerkracht gr 1/2/a
Aanwezig op ma,di,wo
Vanessa Westerhoff
Groepsleerkracht gr 1/2b
Aanwezig op di,wo,do,vrij
Greta Smit
Groepsleerkracht gr 1/2a en 1/2b
Aanwezig op ma,do,vrij
Elske Fraterman
Groepsleerkracht gr 3
Aanwezig op ma,di,wo
Carolien Koldijk
Groepsleerkracht gr 3
Aanwezig op do,vrij
Marike van Mastrigt
Groepsleerkracht gr 4
Aanwezig op ma,di,wo,do,vrij
Klasina vd Valk
Groepsleerkracht gr 5
Aanwezig op ma,di,wo
Charlotte Bergsma
Groepsleerkracht gr 5
Aanwezig op wo,do,vrij
Marjon de Vries
Groepsleerkracht gr
Aanwezig op ma,di,wo,do
Annemarie Lingsma
Groepsleerkracht gr 7
Aanwezig op ma,di,wo
Margreet Boekhout
Groepsleerkracht gr 6&7
Aanwezig op do,vrij
Monique Riedstra
Groepsleerkracht gr 8
Aanwezig op ma,di,do,vrij
Rene Waterlander
Groepsleerkracht gr 8
Aanwezig op wo
Anne Marie van Meegdenburg
Onderwijsassistent
Iedere ochtend aanwezig

Pedagogisch medewerkers

Jolanda Faber
Adjuncthoofd
Aanwezig: ma,di,do: speelleergroep
Aanwezig:di,wo,do,vrij: kinderopvang
Marleen Zimmerman
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,di,vrij: kinderopvang; ma en do:BSO
Aanwezig:di,wo,do,vrij: speelleergroep
Susan Metz
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,di,vrij: kinderopvang; ma en do:BSO
Aanwezig:di,wo,do,vrij: speelleergroep
Haem Al Saadi
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,wo,do: kinderopvang, ma en vrij: BSO
Aanwezig op ma, vrij: speelleergroep
Hester Endema
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,wo,do: kinderopvang, ma en vrij: BSO
Aanwezig op ma, vrij: speelleergroep
James Docherty
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,di,do: VSO
Aanwezig op di, woe, do, vrij: kinderopvang
Pamela Wijtzes
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,di,do: VSO
Aanwezig op di, woe, do, vrij: kinderopvang
Karin Oud
Pedagogisch medewerker
Aanwezig op ma,di,do: speelleergroep
Aanwezig op di, woe, do, vrij: kinderopvang; wo en vrij: VSO; ma en di: BSO
Harzin
BBL stagiaire
Aanwezig op ma,di: speelleergroep
Aanwezig op ma en di: BSO; do: kinderopvang

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie