Het kinderdagverblijf

We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Vanuit dat uitgangspunt werken de medewerkers van ons IKC. Kinderen krijgen bij ons de ruimte zich individueel en in groepsverband te ontwikkelen.

Het kinderdagverblijf ziet kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes.

Samenstelling

We werken binnen ons kinderdagverblijf met verticale groepen. Dit houdt in dat de kinderen qua leeftijd verschillen van 6 weken tot 4 jaar.

Een verticale groep heeft de volgende 4 voordelen:
1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar;
2. Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen wisseling plaats;
3. Jongere kinderen leren van oudere kinderen;
4. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

Hechting

Alle kinderen hebben een eigen, vaste leidster. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf. Ze hechten zich namelijk elke dag meer aan hun leidster. Op die manier worden de kinderen zelfstandig en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Is de eerste verzorgster ziek of afwezig dan neemt de tweede leidster het over.

Groepsleiding

Elke groep heeft één of twee leidsters, dit is afhankelijk van de hoeveel kinderen die erin zitten. De leidsters hebben allemaal een op het werk afgestemde opleiding afgerond. Samen met de stagiaires vormen zij het team. Het kinderdagverblijf staat onder leiding van de het adjunct-hoofd, mevrouw Jolanda Faber.

Kijk voor meer informatie en aanmeldprocedure:
Stichting Kinderopvang Friesland of neem contact op met adjunct-hoofd Jolanda Faber.

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie