Voor- en naschoolse opvang

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht.

De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.

Kunst, cultuur en sport

Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen ons pedagogische beleid. Daarom bieden we activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur en sport.

Een goed begin van de dag is belangrijk en dat willen we kinderen met de voorschoolse opvang bieden. Dat is natuurlijk per kind verschillend. De een wil rustig met een boekje wakker worden en de andere zit meteen vol energie en wil zo snel mogelijk spelen. Voor beide behoeften is ruimte, zowel in aanbod als materiaal.

Eten en drinken

Elke dag is er de gelegenheid om tussen 7:30 en 8:00 uur te ontbijten. Wij bieden wat te drinken aan, regelt u dan een boterham voor uw kind?

Op lange middagen lunchen de kinderen samen met hun begeleiders. Na schooltijd zorgen wij voor eten en drinken.

Samenstelling

Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft 4 voordelen, namelijk:

  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  • Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  • De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de opvanglokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en concentratie – is er eventueel de gelegenheid om huiswerk te maken.

Groepsleiding

Elke groep heeft één of twee begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De leiders beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De medewerkers van de BSO worden aangestuurd door het adjunct-hoofd, mevr. Jolanda Faber.

Kijk voor meer informatie en aanmeldprocedure op:
Stichting Kinderopvang Friesland of neem contact op met adjunct-hoofd Jolanda Faber

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie