Dagindeling

 

De Speelleergroep streeft naar een veilige en gezellige omgeving voor de peuters. Hier komen de kinderen minimaal twee dagdelen per week naar toe. We bieden ze veel ruimte om vrij te spelen.

Daarnaast organiseren de leidsters af en toe groepsactiviteiten. De kinderen mogen hier aan meedoen, maar moeten natuurlijk niks. Zo geven en gunnen we ze veel vrijheid. De indeling per dag is dan ook vrij flexibel en ziet er als volgt uit:

08:15 tot 08.45 uur – Inloop
08:45 tot 09:00 uur – Vrij spelen, puzzelen, kleuren
09:00 tot 09:15 uur – VVE activiteit aanbieden
09.15 uur opruimen en handen wassen
09:30 uur tot 10.00 uur - liedjes zingen en fruit eten
10:00 uur tot 10:15 uur -  Verschonen
10:15 tot 10:30 uur – Vrij spelen op de gang
10:30 tot 11:00 uur – Activiteit
11:00 tot 11:45 uur – Buiten spelen
11:45 uur Buiten opruimen en afsluiten in de kring
11:30 uur/ 12.00 uur - Verjaardag vieren

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie