Speelleergroep

De Speelleergroep van IKC de Weide is een heerlijke en veilige plek waar peuters vrijuit spelen en zich verder ontwikkelen. Hier stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen op een positieve manier en leren we ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

Maar wanneer is het tijd om je peuter deze vorm van opvang aan te bieden? Waarschijnlijk als hij of zij meer uitdaging nodig heeft of eens met andere kinderen wil spelen en leren.

Voor wie?

Alle peuters van 2 tot 4 jaar vangen we op door middel van vaste leidsters. De leidsters hebben allemaal een op het werk afgestemd diploma. Onze Speelleergroep werkt met een vaste dagindeling. Op deze manier zorgen we voor duidelijkheid en dat heeft weer meer zelfvertrouwen bij elke peuter tot gevolg.

Communiceren, op je beurt wachten en speelgoed delen: dit is slechts een kleine opsomming van wat we kinderen op de peuteropvang bijbrengen. Ze leren omgaan met andere kinderen, maar ook met spullen van een ander, zoals speelgoed of knutselmateriaal.

Hechting & kwaliteit

Daarnaast stimuleren de leidsters ook het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen ze de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen ze meer zelfvertrouwen. Het kind staat centraal en zijn of haar behoeftes zijn het belangrijkst. Voorafgaand aan de eerste ochtend op de peuteropvang is er de mogelijk om nog onze locatie te bekijken. Daarbij bekijken we de behoeftes van uw kind en daarna bouwen de leidsters stap voor stap een vertrouwensrelatie met ze op.

Op de Speelleergroep werken we met een flexibele dagindeling. Op één groep peuters zitten maximaal twee leidsters, ondersteund door stagiaires. Samen vormen zij een team. De speelleergroep staat onder leiding van het adjunct-hoofd, mevrouw Jolanda Faber.

Kijk voor meer informatie en aanmeldprocedure op:
Stichting Kinderopvang Friesland of neem contact op met adjunct-hoofd Jolanda Faber.

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie