Aanmelden basisschool

Uw kind is 2 of 3 jaar en u oriënteert zich op een basisschool. U vraagt zich af of u nu al uw kind mag aanmelden? Jazeker! De tijd vliegt voorbij en hoe eerder u en uw kind weet wat de vervolgstappen zijn, hoe beter.

Wij adviseren zelfs om zo snel mogelijk een voor-aanmelding te doen vanwege mogelijke wachtlijsten! U kunt het formulier met het Verzoek tot Aanmelden downloaden, invullen en deze kunt u ons mailen of uiteraard bij ons langs brengen. Zodra het formulier binnen is ontvangt u een bevestiging. 

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op IKC De Weide start is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie en inrichting van ons Integraal Kindcentrum voor de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die IKC De Weide te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. 

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding. We streven naar een maximum van 26 kinderen per groep.

Bent u geïnteresseerd?

Graag nodigen we u uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Dit kan telefonisch 058-2881677 of via de mail info.deweide@proloog.nl
We verwelkomen u graag!

Aanmelden opvang

Wanneer u gebruik wilt gaan maken van de verschillende mogelijkheden van de opvang (voor-naschools, kinderopvang, speelleeergroep) kunt u contact opnemen met SKF en vragen naar de mogelijheden van de SKF locatie aan het Raaigras 28.

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie