Ons onderwijs

Op IKC De Weide werken wij vanuit de basisprincipes van Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO). Groepsdynamisch onderwijs resulteert in kwalitatief hoogstaand onderwijs met:

  • prettige sociale groepen
  • gemotiveerde en taakgerichte leerlingen
  • een afgestemd team dat vanuit dezelfde visie werkt
  • hoge opbrengsten op alle niveaus
  • minder bureaucratie

Daarbij streven we naar een maximale ontplooiing van ieder kind. We willen onze leerlingen optimale kansen bieden om te kunnen groeien. Positief welbevinden en je goed voelen zien we als een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.

Binnen ons onderwijs hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind, waar zorg op maat wordt geboden in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast stemmen we onze ambities af op onze populatie waarbij wij hoge verwachtingen op ieder niveau hebben.

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij IKC De Weide verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs en met veel plezier terug kijkt op de basisschooltijd.

 

 

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie