Dagindeling

Ochtend- en middagopvang

Komt uw kind alleen in de ochtend dan kunt u hem of haar tot 09:00 uur bij ons brengen en rond 12:45 uur weer ophalen. Wilt u alleen ‘s middags kinderopvang? Dan brengt u uw kind 12:45 uur en kunt u hem of haar weer vanaf 16:30 uur ophalen.

Door het dagelijkse vaste ritme van eten, drinken en slapen en de verzorging door een vaste leidster, voelt uw kind zich bij ons heel snel veilig en vertrouwd.

Tussendoor zijn de kinderen bezig met activiteiten die nauw aansluiten bij wat ze zelf willen. Vrij spelen is en blijft het uitgangspunt, maar we dagen de kinderen ook uit in hun spel. De activiteiten koppelen we aan de ontwikkelingsfase per kind.

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie