Ouderbetrokkenheid

Als IKC vinden we het heel belangrijk om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van het kind. Hoe doen we dat nu in de praktijk van alle dag? Er is onderscheid te maken tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.

Ouderparticipatie is hulp bij activiteiten op school maar ouderbetrokkenheid gaat uit van een goede samenwerking tussen ouders en medewerkers bij de ontwikkeling van het kind.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als IKC gaan we ervan uit, dat ouders en medewerkers de intentie hebben om samen het leren van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Ouders en medewerkers zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind. We gaan hierbij uit van drie kernwaarden:

 1. We zijn gelijkwaardig
 2. We zijn samen verantwoordelijk
 3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Omdat we als IKC de samenwerking met ouders goed willen afstemmen hebben we een format voor een communicatieplan op maat gemaakt. Deze wordt in het begin van het schooljaar door ouders en medewerkers ingevuld. Op maat,  omdat niet elke kind dezelfde ondersteuningsbehoefte heeft maar ook niet iedere ouder de mogelijkheid heeft veel naar ons IKC te komen. We hebben als IKC wel twee gesprekken aan tafel verplicht gesteld. Dat is het startgesprek in september en het eindgesprek in juli. Dan worden alle ouders en kinderen verwacht.

Organiseren van activiteiten door de OV

Ons IKC heeft een zeer gemotiveerde oudervereniging die voor de kinderen prachtige activiteiten organiseert. Te denken valt aan:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Carnaval
 • Pannenkoekendag
 • Paasfeest
 • Koningsspelen
 • Avondvierdaagse
 • Fair

Met veel enthousisme zetten de ouders zich in om school voor de kinderen nóg leuker te maken. Heeft u interesse in OV-werkzaamheden kunt u met hen contact opnemen via: ov.deweide@proloog.nl

Basisschool 4-13 jaar

Zowel het kind als de leerkracht staan bij ons centraal. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog. Duidelijkheid, plezier en veiligheid zijn voor ons belangrijke items in de praktijk van alle dag.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie

Integraal kindcentrum 0-13 jaar

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Meer informatie

Kinderopvang 4-13 jaar

Er is op ons IKC een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso). We vangen kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste ruimtes. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Op de bso kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht voor of na schooltijd en in de vakanties. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.
Meer informatie