Nieuwsbrief



Nieuwste beslisboom heropening IKC 08-02-2021

05-02-2021
Beste ouders,

Gisteravond laat is er toch nog weer wat veranderd in het  "snottebellenbeleid." Zie onderstaand bericht. Een aanpassing op onze richtlijnen. We moeten er maar het beste van maken. 

Fijn weekend.

Egbert Zwolle, directeur.


Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer open gaan.

Kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten bij alle klachten die horen bij het coronavirus thuisblijven en getest worden, stelt het OMT. Dat geldt dus ook voor verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Een uitzondering is er wel voor kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. ,,Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is'', aldus het OMT.

Ook voor de allerkleinsten komt er een uitzondering. Kinderen van nul tot vier jaar mogen met verkoudheidsklachten nog wel gewoon naar de dagopvang en gastouderopvang.

Richtlijnen bij heropenen IKC 08-02-2021

Aan alle ouders/verzorgers van Proloogscholen onderwerp heropening scholen 8 februari 2021 doorkiesnr. (058) 234 75 20 kenmerk 2021/105/AH bijlagen - datum 3 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat per maandag 8 februari de scholen weer opengaan. Er worden nog verdere protocollen uitgewerkt met de PO-Raad over het ‘hoe en onder welke voorwaarden’ scholen open kunnen. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. De scholen zullen opengaan op 8 februari mits dat veilig, verantwoord en uitvoerbaar is, voor zowel leerlingen als medewerkers. Op dit moment zijn er nog een hoop zaken niet duidelijk. We kunnen van onze medewerkers niet het onmogelijke vragen, daarom zal er gekeken worden naar wat mogelijk is. Zodra er meer bekend is over richtlijnen en protocollen zal er per school bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Ik sluit niet uit dat de mogelijkheid voor thuisonderwijs blijft indien de betrokken leerkrachten zich niet veilig genoeg voelen om hun werk te doen in het klaslokaal. Vrijdag zal er door de scholen gecommuniceerd worden over de mogelijkheden van de school vanaf 8 februari.
Met vriendelijke groet, Albert Helder College van Bestuur Stichting Proloog 

Afhaalmoment thuiswerkpakket a.s. donderdag
Egbert Zwolle dinsdag 26 januari 2021

Beste ouders,

Donderdag a.s. is er weer een afhaalmoment van het thuiswerkpakket tussen 16.30 en 17.00 uur.

Net als de vorige keer weer corona proof.

De leerkrachten hebben een planning gemaakt voor 14 dagen omdat we op dit moment niet weten wanneer ons IKC weer open mag. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Egbert Zwolle, directeur. 


Beste ouders,

De oudervereniging heeft onder leiding van Cor van Dijk een prachtige Sinterklaasfilm in elkaar gezet. Deze wordt in drie delen aan de kinderen vertoond. Deel 1 hebben de kinderen vandaag gezien.

Klik op op de link om deel 1 te kunnen zien.

https://ikcdeweidewereld.nl/sinterklaas-film-1/

 

deel 2 

Klik op de link! https://ikcdeweidewereld.nl/sinterklaas-film-2/

 

 

deel 3

Klik op de link. https://ikcdeweidewereld.nl/sinterklaas-film-3/

 

Tevredenheidspeiling kinderen groepen 6-7-8dinsdag 17 november 2020

Als IKC vinden we het belangrijk om regelmatig de tevredenheid van kinderen en ouders te meten.
We hebben kinderen uit de groepen 6-7-8 anoniem gevraagd een vragenlijstje in te vullen met onderstaand resultaat. ( november 2020)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school, uitgesplitst naar vraag?

Over de school

VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Hoe vind je het op school? 8,0
Hebben jullie een leuke klas? 7,2
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,4

De lessen op school

VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,8 
Vind je de regels op school duidelijk? 8,5  
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8,9 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,6 
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,9 

Rapportcijfer

VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,5

Dansen en de voortgang van de chill room

Aangemaakt op donderdag 5 november 2020

groep 8

Dansen!!!

Donderdag hebben we de tweede dansles van Saco Velt gehad. De kinderen kennen nu de passen van de cha cha cha helemaal ( voor de wedstrijd verderop in het jaar ). Op 7 januari  hebben we de laatste les om alles nog een keer goed te oefenen. Saco Velt komt dan zelf ook even langs om te kijken welke kinderen in de B klasse gaan dansen en welke koppels doorstromen naar de A klasse.

De chill room!!

Na een middag schuren en schoonmaken van de kasten zijn we afgelopen maandag begonnen met het schilderen. De kasten worden blauw, groen en wit en na de eerste laag vinden velen het al een verbetering. Mochten er nog thuis nog lekkere hang stoelen, kussens over zijn, of andere leuke chill items dan houdt groep 8 zich aanbevolen.

LEFDAG groep 8
Egbert Zwolle
vrijdag 9 oktober 2020
8

Beste ouders,

Zoals u weet hebben we op 1 oktober een LEFDAG voor de kinderen uit groep 8 georganiseerd. Het was een prachtige dag die we met z'n allen intens hebben beleefd. 

Hoe gaat het nu verder met wat deze dag heeft opgeleverd?

  1. Zoals u van ons gewend bent blijven we als team om de groep heen staan. Dat betekent onder andere dat ook Ingrid, Ilse, en Egbert dit proces actief in de groep blijven ondersteunen.  
  2. Er vinden gesprekken met kinderen plaats als ze aangeven daar behoefte aan te hebben. 
  3. Waar nodig wordt er contact gelegd met ouders met betrekking tot welzijn en ontwikkeling. 
  4. Dit schooljaar blijven de onderwerpen grens aangeven; iemand steunen; iemand een compliment geven; zijn wie je wilt zijn; excuses aanbieden; vergeven; je laten zien; je eigen krachtenstuur in handen pakken en zeggen wat je voelt en denkt, centraal staan. Er zal in verschillende situaties worden ingespeeld op wat we tijdens de LEFDAG hebben beleefd en geleerd. Ook zal er veelvuldig geoefend worden met vaardigheden om individueel maar ook als groep te kunnen groeien. Op posterformaat zullen voorgenoemde onderwerpen zichtbaar zijn in de groep. 
  5. De kinderen maken samen een plan om het verblijf binnen ons IKC zo aangenaam mogelijk te maken. Op die manier stimuleren we ook de saamhorigheid. Er wordt onder andere gedacht aan het inrichten van een chillroom; op vrijdag tosti's bakken etc. etc.   
  6. Het effect van de LEFDAG is waardevol voor het laatste jaar dat de kinderen bij ons binnen het IKC zijn maar we geven het de kinderen ook mee om het geleerde toe te passen in het voortgezet onderwijs.   
  7. Binnen de groep maken we meer tijd vrij voor allerlei vormen om te bewegen. Zoals Menno dat zo mooi zegt " utmuterut".                                   

Heeft u nog vragen en of opmerkingen? Neemt u dan gerust even contact met ons op.

Egbert Zwolle, directeur. 

 

 

Corona update.....  Bewerken
Egbert Zwolle
vrijdag 9 oktober 2020
algemeen groep 0

Beste ouders, 

Even een korte update met betrekking tot het corona virus. 

We zien om ons heen dat het corona virus steeds dichterbij komt. Gelukkig hebben we tot nu het virus buiten ons IKC kunnen houden. Op dit moment zijn er twee ouders die besmet zijn geraakt. Heel veel beterschap toegewenst! De kinderen uit deze gezinnen zijn thuis en krijgen schoolwerk om mee aan de slag te gaan. Tevens is er een leerkracht een paar dagen thuis, omdat een huisgenoot een test moet ondergaan. 

Ik sta in nauw contact met de GGD en vraag regelmatig om advies waar dat nodig is. De GGD heeft mij bevestigd dat er op dit moment geen enkel risico is binnen ons IKC op besmetting met betrekking tot bovenstaande. 

Mocht er in de komende periode (en ik hoop het van harte niet) toch een kind of een leerkracht besmet raken met het corona virus, dan zal ik na overleg met de GGD direct hierover met u communiceren. 

Nog even een paar zaken op een rijtje.... 

Binnen ons IKC volgen we het corona protocol met onder andere veel aandacht voor hygiëne en ventileren.  

Ook na de herfstvakantie blijven de gespreide haal en brengtijden aan de schoolkant van toepassing. Ik begrijp dat dit veel van u vraagt in de thuissituatie. Heel veel waardering voor de wijze waarop u als ouder hier mee omgaat. 

Denkt u er nog even om dat kinderen alleen mogen trakteren op voorverpakte (uit de winkel) gekochte traktaties? 

Als iemand binnen uw gezin corona, koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid heeft dan mag uw kind niet naar ons IKC komen. Dus ook als er iemand binnen uw gezin met bovenstaande klachten wacht op een test kan uw kind niet naar ons IKC.    

Ik wil u bedanken voor de flexibiliteit in deze rare, onzekere tijd. Samen tegen het corona virus is hier zeker van toepassing. Dank! 

Blijf gezond! Fijne herfstvakantie. 

Egbert Zwolle, directeur. 

* Programma leerkrachten studiedag 07-09-2020. Klik hier.



speelleergroep

Een paar peuters zijn nog aan het tellen geweest, verder hebben de peuters leuk gespeeld (samen picknicken) en buiten gespeeld. Voor de laatste keer kwamen er kinderen uit groep 8 voorlezen.
De Kinderboekenweek is weer voorbij. Aan het eind van de ochtend voorgelezen dmv een vertelshort. Zo konden de peuters het verhaal van de spin die het druk had van dichtbij beleven met allemaal diertjes.

Allemaal een fijn weekend toegewenst en een fijne herfstvakantie!

Groetjes van alle peuterjuffen




Egbert Zwolle
vrijdag 21 augustus 2020
algemeen

Beste ouders met kinderen op de BSO,

Hierbij een uitnodiging voor een gesprek over uw kind. Klik hier om de uitnodiging in te kunnen zien.

Ik hoop, dat veel ouders hier gebruik van zullen maken.

Fijn weekend toegewenst.

Egbert Zwolle, directeur. 


Brief Albert Helder: Beleid omtrent klachten en verdenkingen van coronabesmetting op school

Klik hier om de brief te kunnen lezen.


Start schooljaar 2020-2021 / Corona
Egbert Zwolle
vrijdag 14 augustus 2020
algemeen

Beste ouders,

De zomervakantie is alweer bijna voorbij! Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de vakantie. Als team zijn we deze week weer druk aan de slag geweest met alle voorbereidingen voor de start van het nieuwe schooljaar. We hebben er weer zin in!! 

Op dit moment is er nog geen vaccin tegen het Corona virus. We hebben er dan ook alle belang bij het Corona virus zo ver mogelijk bij u en de kinderen en ons als team weg te houden. Om die reden willen we de afspraken omtrent het Corona virus ook na de zomervakantie voortzetten. 

Fijne zomervakantie!! 

vrijdag 3 juli 2020
algemeen

Beste ouders,

Het schooljaar zit er weer op. Het was een bijzonder jaar. Door de Corona crisis ging het de laatste maanden heel anders dan verwacht. Ik wil u als ouder bedanken voor uw flexibiliteit en inzet. Als team hebben we dat enorm gewaardeerd. Denken in kansen in plaats van bedreigingen. Fijn!

De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels afscheid genomen. Een prachtige groep kinderen! Ze zijn klaar om een nieuwe start te maken in het voortgezet onderwijs. Heel veel plezier en geluk toegewenst! Een aantal ouders uit deze groep zien we niet meer terug binnen ons IKC. Ook deze ouders wil ik bedanken voor de prettige samenwerking. We hebben jullie ervaren als betrokken ouders door al die jaren heen! Jullie hebben veel betekend voor de Weide. Dank!!

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. Op maandag 17 augustus a.s. starten we met het schooljaar 2020-2021 en gaan we er weer iets moois van maken.

Met vriendelijke groet,
Egbert Zwolle, directeur.             


Verdeling leerkrachten over de groepen start schooljaar 2020-2021
   
Egbert Zwolle
vrijdag 26 juni 2020
1a-2a 1b-2b 3 4 5 6 7 8

Beste ouders,

Hierbij de verdeling van de leerkrachten over de groepen bij de start van schooljaar 2020-2021.

We nemen dit schooljaar afscheid van juf Greetje, juf Adinda, juf Petra en juf Nynke. Natuurlijk besteden we hier aandacht aan binnen ons IKC maar ook via deze weg.... Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en vakmanschap!!  

Na de zomervakantie staan juf Laura en juf Ineke weer voor de groep.

Juf Margreet ( nu groep 4) en juf Michelle ( nu groep 1-2), beide op invalbasis zijn het komende jaar als vaste krachten opgenomen in de formatie. Blij mee!

Natuurlijk gaan de kinderen volgende week even kennismaken met hun juf van het komende schooljaar. Klik hier om de verdeling in te kunnen zien. 

Egbert Zwolle, directeur.

Corona en start schooljaar 2020-2021
  
Egbert Zwolle
vrijdag 26 juni 2020
1a-2a 1b-2b 3 4 5 6 7 8

Beste ouders,

Zoals het nu lijkt starten we het nieuwe schooljaar met het Corona protocol zoals we het nu ook toepassen. Waar het kan zullen we zo snel mogelijk aanpassingen doen. Volgende week heb ik directieberaad op Proloog niveau. Mochten uit dit overleg nog zaken naar voorkomen met betrekking tot het protocol dan meld ik dat natuurlijk zo snel mogelijk. In de bijlage nog even de bijlage met de ingangen en begin- en eindtijden. Waarschijnlijk een in kopper maar houdt u rekening met de nieuwe groep waarin uw kind zit bij de start van het schooljaar?

Egbert Zwolle, directeur.  

Laatste schooldag 
José Eshuis- Huis in't Veld  (Medewerker)dinsdag 23 juni 2020 
1a-2a 1b-2b

Hallo ouders en kinderen, volgende week donderdag 2 juli gaan de juffen Petra en José hun laatste schooldag vieren.

De kinderen mogen dan verkleed naar school en we gaan dan allerlei gezellige spelletjes doen en natuurlijk gaat juf dan trakteren.

Het wordt vast een hele gezellige dag.

Met vriendelijke groetjes juf Petra en juf José.

Feestje
Monique Riedstra  (Medewerker)dinsdag 23 juni 2020 om 17:30
7

Op dinsdag 30 juni maken we er vanaf ongeveer 11:00 uur en feestje van. Een soort van juffendag alleen dan in het klein.

Kinderen mogen ook zelf een spelletje meenemen en ik zorg voor een hapje en een drankje.

Op donderdag 25 juni gaan we 's middags op de stormbaan, welke voor het afscheid van groep 8 geregeld is. Sportieve kleding aan dus!

Stormbaan en waterpret.
José Eshuis- Huis in't Veld  (Medewerker)dinsdag 23 juni 
1a-2a 1b-2b

Beste ouders,
Omdat groep 8 een afscheidsfeest viert a.s. donderdag komt er achter de school een stormbaan. In de loop van de ochtend mogen ook de kleuters gebruik maken van deze baan. Daarna gaan we op ons eigen plein nog een waterfeestje houden.

Helaas kunt u hier niet bij aanwezig zijn.

Mag uw kind een tas meenemen met het volgende:

Zwemkleding

Handdoek

zonnecrème

Waterspeelgoed.

Waterschoenen.

Het wordt vast heel leuk. Kijkt u vooral op ouderportaal, voor het laatste nieuws en de mooie foto's.

Groetjes Petra en José.

Rapport mee......
Egbert Zwolle
maandag 22 juni 2020
1a-2a 1b-2b 3 4 5 6 7 8

Beste ouders, 

Volgende week vrijdag (26-06-2020) krijgen de kinderen hun rapport mee. Het was voor de leerkrachten best lastig om het rapport in te vullen maar we vinden dat de kinderen een rapport verdienen! Zoals eerder vermeld doen we de uitslag van de Cito toetsen als een los vel in het rapport. De uitslag is vooral bedoeld om een goed plan te kunnen maken betreffende het aanbod direct na de zomervakantie. Omdat de richtlijn vanuit het ministerie nog steeds is dat er geen ouders binnen de school/ IKC mogen vinden er naar aanleiding van het rapport geen fysieke gesprekken plaats. Natuurlijk wordt het rapport wel met de kinderen besproken. Heeft u als ouder nog een vraag over het rapport dan wil ik u vriendelijk vragen contact op te nemen met de groepsleerkracht om een belafspraak te maken. Dit kan via het mailadres van de leerkracht. Het zou ook kunnen zijn dat de leerkracht contact met u opneemt om nader af te stemmen. 

Egbert Zwolle, directeur.       

Groepsfoto
Jet Hoekstra  (Medewerker)maandag 22 juni 2020 
1a-2a 1b-2b 3 4 5 6 7 8

Beste ouders, 

Dit schooljaar is het door de Corona crisis niet gelukt om de schoolfotograaf een foto te laten maken van de groepen. 

Ik begrijp dat dit vervelend is omdat er dan een groepsfoto ontbreekt. 

We gaan het volgende doen. 

Er wordt volgende week een groepsfoto gemaakt door Jet en deze wordt op het digitaal ouderportaal geplaatst. 

Voor de zekerheid willen we wel graag dat u hiervoor toestemming geeft. 

Wilt u onderstaand strookje weer meegeven aan uw kind voor donderdag a.s. Heeft u meerdere kinderen bij ons dan graag voor ieder kind een strookje inleveren bij de groepsleerkracht. Niet ingeleverd betekent niet op de foto. 

Deze brief is in de hand van de kinderen meegegaan en op het ouderportaal geplaatst.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Egbert Zwolle, directeur. 

invulling van de laatste 2 weken  Bewerken
Marjon de Vries - Kleefstra  (Medewerker)donderdag 18 juni 2020 om 14:19
8

Op woensdag 24 juni en woensdag 1 juli hebben we met groep 8 uitjes gepland. Ik ben er op die woensdagen op vrijwillige basis om juf Klaske te ondersteunen. Omdat we geen ouderhulp kunnen inroepen, is het anders ook niet mogelijk om iets te ondernemen.

 

Op woensdag 24 juni komen Saco Velt en Rianne op school om te dansen voor de Saco Velt bokaal. De wedstrijd willen ze op een andere manier toch door laten gaan. Ze komen tussen 9.30 en 10.00 uur op school. We proberen met de groep een zo hoog mogelijk gemiddeld aantal punten te scoren. Juf Klaske en ik willen daarna met de groep op de fiets naar de Groene Ster. Juf Marianne fietst ook mee. We zijn dan op de gewone tijd weer op school en de kinderen nemen fruit en lunch zelf, net als normaal, mee naar school. Maar nu ook zwemkleding, handdoek en zonnebrandcrème en een flesje water, want het wordt warm. ( alles in een rugzak op de rug , niks aan het stuur..)

 

Donderdag 25 juni is er een stormbaan geregeld voor groep 8 op het veldje. In tweetallen naar boven en kijken wie dat het snelst kan. Daar zijn ze wel een uurtje zoet mee of misschien iets langer. Ook andere groepen van school mogen er gebruik van maken. Maar steeds per groepje.

 

Een klein groepje ouders had het idee om namens de kinderen een cadeautje te geven/maken aan school. Aangezien er geen ouders in de school mogen gaat onze cultuurcoach Natascha dit met de kinderen maken. Daarnaast wordt er een bijpassend kleinigheid bijgedaan. Mocht u meer willen weten over de inhoud kunt u contact opnemen met de moeder van Esra. ( Ik weet namelijk niks )    Dit vindt ook plaats op 25 juni.  

 

Op vrijdag 26 juni toveren we na 10.30 uur de klas en het lokaal ernaast om in bioscopen en gaan we lekker films met elkaar kijken, de nodige snacks en drinken  etc. mogen mee genomen worden ( wel voorverpakt, geen energie drankjes )

 

Tussen alle uitjes door wordt er nog gewoon gewerkt aan de weektaak.

 

Op maandagochtend 29 juni gaan we om 10.00 uur met elkaar de eindfilm bekijken in filmhuis Slieker. Hoe cool is dat je eigen film bekijken in een echte filmzaal !! We gaan daar op de fiets naartoe en juf Klaske gaat ook mee.

 

Dinsdag 30 juni gaan we vanaf 10.30 uur een spel spelen in de groep een soort doen, durven , waarheid.

 

Op woensdag 1 juli gaan we op de fiets naar de Blauwe Golf. Daar zwemmen we  van 9.00 -12.00.  Juf Marianne gaat ook mee. Vandaar uit gaan we op de fiets naar de skateboardbaan of de Froskepôle. Dit hangt ook van het weer af.  We komen ’s middags  terug bij school rond 15.00 uur en alle leerlingen gaan naar huis. Om 17.30 uur verwachten we alle kinderen weer op school en sluiten we af met een barbecue. De avond eindigt om 19.00. Helaas mogen ouders niet naar binnen.

 

Voor dit uitje op 1 juli vragen we de kinderen om 15 euro mee te nemen naar school, graag voor 26 juni. Ik vraag nog ouders om boodschappen te doen en om de barbecue op te halen en weer terug te brengen. 

Op donderdag 2 juli komen de kinderen om 10.00 uur op school, waar we met elkaar gaan opruimen. De rapporten worden dan ook uitgedeeld. 


     

Contact

Wilt u meer weten over ons mooie kindcentrum? U bent van harte welkom! We maken graag tijd voor u vrij om u geheel vrijblijvend rond te leiden door ons gebouw.