Afspraken Corona.......

Op dit moment is er nog geen vaccin tegen het Corona virus. We hebben er dan ook alle belang bij het Corona virus zo ver mogelijk bij u en de kinderen en ons als team weg te houden. Om die reden willen we de afspraken omtrent het Corona virus ook na de zomervakantie voortzetten. Dit betekent o.a.: 

1. We hoesten in onze elleboog.

2. We schudden geen handen.

3. We wassen regelmatig onze handen met zeep.

4. We gebruiken papieren zakdoeken.

5. Kinderen en medewerkers met koorts boven de 38 graden blijven thuis.

6. Ouders en verzorgers komen niet op het plein en binnen het IKC, tenzij er anders is besproken met de leerkracht, pedagogisch medewerker, intern begeleider en/of directeur.

7. Net als voor de zomervakantie gebruiken de kinderen uit de groepen verschillende ingangen met bijbehorende start en eindtijden. KLIK op deze link. 

Als uw kind onder schooltijd een bezoek moet brengen aan dokter of tandarts wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht of pedagogisch medewerker? Op de dag van de afspraak kunt u zich melden bij de balie van ons IKC. Jet Hoekstra haalt uw kind uit de groep.

Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als:

  • Het positief getest heeft op het coronavirus.
  • Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die gepaard gaat met benauwdheid en koorts. Het kind moet thuisblijven tot de klachten 24 uur verdwenen zijn. Het hoeft niet getest te worden. Bij ernstige klachten bel je de huisarts. Als een kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis.
  • Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavirus.
  • Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met koorts of benauwdheid en diegene nog geen negatieve testuitslag heeft ontvangen.
  • Het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Een kind (tot dertien jaar) mag naar school als:

  • Het negatief getest heeft op het coronavirus.
  • Het verkouden is zonder koorts of benauwdheid, beginnende keelpijn heeft of een snotneus heeft.
  • Het bekende hooikoortsklachten heeft.
  • Het is teruggekomen uit een land met een negatief (oranje of rood) reisadvies. Ouders of oudere kinderen moeten in dat geval wel tien dagen in quarantaine. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun quarantaine niet halen of brengen.

In schema via de beslisboom? Klik hier!

Egbert Zwolle,

Directeur. 


 

Contact

Wilt u meer weten over ons mooie kindcentrum? U bent van harte welkom! We maken graag tijd voor u vrij om u geheel vrijblijvend rond te leiden door ons gebouw.