Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

Wie zitten er in de MR van o.b.s. De Weide?
De leden van de MR zijn:


Martine Janssen

Voorzitter

Elske Fraterman

Leerkracht

Monique Riedstra

Leerkracht

Marjon de Vries

Leerkracht

Vanessa Westerhoff

Leerkracht

Alyt Kloos

Ouder

Jitske Beek

Ouder

Nienke v/d Heide

OuderVragen & contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Dit mag ook per mail: mr.weide@proloog.nl

Het huishoudelijk reglement van de MR vindt u hier: Huishoudelijk Reglement MR OBS de Weide.pdf
De statuten van de MR vindt u hier: Statuten MR OBS de Weide .pdf
Het jaarplan 2018-2019 van de MR vindt u hier: Definitief Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2018_2019.pdf
Het jaarplan 2019-2020 van de MR vindt u hier: Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2019_2020.pdfr:
Het jaarverslag van de MR  2015-2016 vindt u hier: Jaarverslag MR OBS de Weide 20152016.pdf
Het jaarverslag van de MR 2017-2018 vindt u hier: Jaarverslag MR 2017-2018.png
Het jaarverslag MR 19-20 jaarverslag 19-20.pdf
Het jaarplan IKC DE Weide 2020-2021 vindt u hierJaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2020_2021.docx
Notulen

Benieuwd naar de notulen van de laatste vergaderingen? Deze kunt u als pdf downloaden:
Notulen MR 14 januari 2021 Notulen MR vergadering 14 januari.docx
Notulen MR 16 februari 2021 Not. MR 16-02-21.docx
Notulen MR 
Notulen MR 20 januari 2020 Notulen 220120MR.docx
Notulen MR 30 september 2019 Notulen MR vergadering 30-09-2019.pdf
Notulen MR 4 juli 2019 Jaarplan Notulen MR vergadering 4 juli 2019.pdf
Notulen MR 16 april 2019 Notulen MR vergadering 16-04-2019.pdf
Notulen MR 4 maart 2019 Notulen MR 04-03-2019.pdf
Notulen MR 30 oktober 2018 Notulen MR vergadering 30 oktober 2018.pdf
Notulen MR 17 september 2018 Notulen MR vergadering 17 september 2018.pdf
Notulen MR 17 april 2018 Notulen Mr vergadering 17 april 2018.pdf
Notulen MR 25 januari 2018 Notulen MR vergadering 25 januari 2018 .pdf
Notulen MR 9 juli 2018 Notulen MR vergadering 9 juli 2018.pdf
Notulen MR 14 juni 2018 Notulen MR vergadering van donderdag 14 juni 2018.pdf 

 

Contact

Wilt u meer weten over ons mooie kindcentrum? U bent van harte welkom! We maken graag tijd voor u vrij om u geheel vrijblijvend rond te leiden door ons gebouw.